Yatay Paketleme, Dik doldurma ve Kapatma


Flow Pack- dikey ve yatay esnek bir paketleme şeklidir. Ürünlerin (taneli, tekli ve çoklu) paketlenmesi için kullanılabilir. En yaygın kullanımı yastık paketi şeklinde olan paket tipidir. Kurabiye, gofret, şeker paketi gibi. İlk olarak Yatay Paketleme (HFFS) çözümümüz; paketlenen ürüne göre farklılık gösterse de; temel olarak 3 eksen servo kullanıyoruz.

HFFS çözümlerimizde

1-    Film Ekseni (Folyo) : Naylon filmi süren eksen

2-    Besleme Ekseni (Asker) : Ürünü çeneye doğru belirli bir düzende götüren eksen

3-    Mühürleme Ekseni (Çene) : Kesme ve Yapıştırmayı gerçekleştiren eksen.

HFFS operasyonlarımızı şu şekilde özetleyebiliriz.

1.    ADIM: kesici CAM (kam) profili oluşturma işlevi,

2.    ADIM: Film ve besleyici CAM(kam) profili oluşturma işlevi

3.    ADIM: Benek sensörünü kullanarak telafi işlevi.

Ek olarak, No-Gap/No-Seal, No Product/No Bag fonksiyonuyla, araya ürün sıkışmasını engelleme ve sürekli dolu çalışma özelliği ekleyebiliriz. ( Makine Mekaniğine ve Hızına bağlı olarak uygulanabilirliği değişiklik göstermektedir.)

 1. Folyo

 2. Asker

 3. Çene

Bunun yanında uygulamaya göre eksenler çeşitlenebilir. Besleme eksenler, Konveyorler, çıkıştan sonra grup paketleme gibi eklentilerle çoğaltılabilir.

Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi son kullanıcıya aktarmak için hazırladığımız Fonksiyon Bloklar devreye alma sürelerini azaltmaktadır. Kararlı ve tekrarlanabilir bir paketleme makine yazılımı yapmamıza olanak sağlıyor.

HFFS teki Kesme eksenini çalıştırmak için özel bir CAM Profiline ihtiyacımız vardır. Bu Profilli RAMP-IN;RUN;RAMP-OUT hareket profillerinde müteşekkildir. Bu fonksiyon bloğu kullanarak, makineye, kinematiğe, mekaniğe ve uygulamaya uygun CAM profilleri kolayca oluşturabiliriz.

Paket Boyu değişimi, beneğin paket üzerindeki yerinin değiştirilmesi, ürünün paket içindeki konumunun ayarlanması online olarak yapılması makine kullanımı için konfor sağlamaktadır.  CAM Senkronundan çıkmadan yapılabilmesi, parametrelerin geçişlerinin yumuşak olmasına olanak vermektedir.

Tarafımızdan oluşturulan kam profili sürekli çalıştırılabilir yada atlanabilir. Bu özelliği No-Product No-Bag fonksiyonu ve No-Gap No Seal fonksiyonu için kullanılabilir.

[No Gap- No Seal ]

No-Gap No-Seal fonksiyonu, yanlış bir ürün tespit edildiğinde içeriklerin çene ve paketleme makinesine zarar gelmesini önlemek için çenenin çalışmasını atlayan özel bir işlevdir. Boşluksuz, Kapatma işlevi, kesme bölümüne bir nesne yerleştirildiğinde kesiciyi durdurarak kesici bıçağı korur. Bir ürün paketlenirken, besleme konumunda veya nesnenin filmdeki konumunda kayma meydana gelebilir ve bu da nesnenin kesme bölümünde doğru konumlandırılmamasına  neden olabilir. Bunu bir sensör ile tespit ederek, ilgili bölümde bir CAM atlama gerçekleştirerek nesnenin kesici tarafından hasar görmesini veya kesici bıçağa zarar vermesini önlemek mümkündür.

[No-Product No-Bag]

Boş paket engelleme fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz. Bu Fonksiyon, besleyicide bulunan ürün algılama sensörü kullanılarak ürün girişi yapılmadığında film ekseni ve kesme ekseninin çalışmasını atlamak için kullanılır. Ürün besleyiciye verilmezse filmin ve çenenin CAM çalışması 1 döngü beslendiğinde tekrar normal çalışma sürdürülür.

Kullanılan Ürünler;

 • XMC-E08A
 • XMC-E16A
 • XMC-E32A
 • XMC-E32C
 • XEL-BSSCT
 • APS-EC-DT32KE
 • APS-EC-D32E
 • APC-EC-TR32KE
 • APS-EC-AH2S
 • APS-EC-AH3S
 • L7N Serisi Servo Sürücüler
 • AMK Serisi Servo Motorlar
 • iXP2 Serisi Operatör Paneli
 • iXP Serisi Operatör Paneli
 • eXP Serisi Operatör Paneli
 • eXP2 Serisi Operatör Paneli

ÜRÜN SEÇİMİ

Arama yaparken; sırasıyla marka, grup, seri ve alt seri seçiniz. Alt seri yok ise seçmeden devam edebilirsiniz.