ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetlerimiz kapsamında; atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertaraftı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak konuyla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, risk ve fırsatları belirlemek, Çevre Yönetim Sistemini çevre performansının arttırılması için sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak

Firmamız Çevre Politikasıdır.

Genel Müdür

Nurettin ŞENCAN
20.11.2018

ÜRÜN SEÇİMİ

Arama yaparken; sırasıyla marka, grup, seri ve alt seri seçiniz. Alt seri yok ise seçmeden devam edebilirsiniz.