Geniş Alan Scadası


Enerji Otomasyonu Geniş Alan Scadası

Enerji ihtiyacının tam, zamanında ve ucuz karşılanması, enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması yalnız ülkemiz için değil tüm dünya için büyük önem taşımaktadır.

Enerji ihtiyacını ucuz karşılamanın ve en önemlisi mevcut enerjiyi verimli şekilde kullanmanın en etkin yolu enerjiyi kontrol etmektir. Elektrik enerjisine olan talebin artması, yüksek maliyetli yatırımların yanı sıra ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir.

Uluslararası standartlara uygun olmayan sistemlerin kullanımı, teknolojinin getirdiği avantajlardan yararlanmamak; kayıpları ve dolayısıyla maliyetleri arttırdığı gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük riskler taşımaktadır.

Bu riskleri ve kayıpları asgariye indirmek ve enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutmak vazgeçilmez hedef olmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmenin en etkili yolu; enerjinin, üretimden tüketildiği son noktaya kadar kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kurmaktır.

Sistemin Avantajları

1. Sistemin enerji parametreleri sürekli izlenebildiği için tüketim kontrol edilir.

2. Sistemdeki tüm cihazlar anlık olarak izlenebildiği için arızalara acil müdahale yapılabilmektedir.

3. Son kullanıcının istekleri dikkate alınarak oluşturulan senaryolara göre çalışan otomatik bir sistem, insan inisiyatifinde çalışan bir sistemden daha güvenli olacaktır çünkü saha cihazlarını hatasız kontrol edecektir. Az sayıda kişi tarafından kontrol edilebilir ve insan hatasını ortadan kaldırır.

4. Yükleme ve boşaltma işlemi sistemde çalışan senaryoya dahil edilebilir. Bu, enerji tüketimini optimum seviyede tutar. Ayrıca sistemdeki ekipmanların servis ömrünü uzatır. Yükleme ve boşaltma işlemi, elektrik üretim noktalarını (trafo/jeneratör) veya belirli güç tüketim noktalarının (çektikleri akıma veya güce göre) yükünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu, enerji tüketimini en aza indirir. Sistem parametrelerinin anlık değerlerinin izlenmesinin yanı sıra tarihsel değerlere de ulaşılabilmektedir. Rapor olarak da alınabilirler. Bu sayede tüm tesisin performansı hakkında bilgi alınabilmekte ve gerekli önlemler zamanında alınabilmektedir. En son teknoloji ile kurulan otomasyon sistemi, yazılım ve donanım açısından son derece açık bir sistemdir. Daha sonra genişleme ve değişme özelliğine sahiptir. Diğer sistemler bile otomasyon sistemine entegre edilebilir.

Bilgisayar teknolojisinin hızla gelişmesi ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, sistemlerin birbirleriyle iletişimini kolaylaştırmakta ve bu da gelişen otomasyon teknolojisi ile sistemlerde uzaktan kontrol ve veri aktarımını gündeme getirmektedir.

SCADA sistemleri, bağımsız olan izleme, veri toplama ve kontrol sistemlerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Sistemin; kontrol merkezi, uzak uç birim ve iletişim sisteminden meydana geldiği düşünüldüğünde maliyetinin yüksek olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Fakat zaman kazancı, güvenilirlik ve verim açısından düşünüldüğünde, SCADA sistemlerinin yaptığı iş ve yüklendiği sorumluluk yüksek maliyeti tolere edebilecek düzeydedir.

Büyük projelerde SCADA sistemlerinin kullanılması iş gücü açısından da kazanç sağlamakta ve kazanılan bu iş gücü diğer alanlara kanalize edilerek işletmenin verimi arttırılabilmektedir.

SCADA uygulamaları yeni olmakla birlikte giderek yaygınlaşmakta, hızlı gelişmektedir.


Dökümanlar

ÜRÜN SEÇİMİ

Arama yaparken; sırasıyla marka, grup, seri ve alt seri seçiniz. Alt seri yok ise seçmeden devam edebilirsiniz.